Palvelut/Tjänster

 

 

 

Tarjoan seuraavia Musiikkiterapiapalveluja/ Jag erbjuder följande musikterapitjänster:

 

- yksilömusiikkiterapia/ individuell musikterapi

- musiikkiterapiatarpeen arviointi/ behovsbedömning av musikterapi

Työskentelykieleni ovat ruotsi sekä suomi/ Arbetsspråken är svenska och finska.

 

Käytän seuraavia menetelmiä: Toiminnallinen musiikkiterapia (TMT) sekä

NMT (Neurologic Music Therapy). / Metoder jag använder är Funktionsinriktad musikterapi och NMT.

 

Minulla on voimassa oleva palveluntuottajasopimus KELAn kanssa/ FPA serviceproducent sedan 2015:  

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus/ Krävande medicinsk rehabilitering

- Musiikkiterapia yksilöterapiana joka on KELAn järjestämä ja rahoittama/ Individuell musikterapi organiserad och finansierad av FPA.

KELA maksaa kuntoutujan etuudet. Tarkempia tietoja KELAn etuuksista löytyy sivuilta www.kela.fi/

FPA står för rehabiliteringskostnaderna. Mera information om FPAs förmåner finns att få på deras sidor www.fpa.fi.

 

Teen musiikkiterapiaa kotikäynteinä, esimerkiksi toimintakeskuksessa, koulussa tai asuntolassa/kodissa sopimuksen mukaan./

Terapin görs som hembesök, till exempel på skolan, dag/arbetscentral, boende, helt enligt överenskommelse och vad som är bäst för klienten i fråga.

 

 

Linkit/Länkar                                                          

 

https://nmtacademy.co

 

Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry./Finlands FMT-musikterapeuter r.f.

www.fmt-tmt.fi  

 

http://www.fmt-metoden.se/fmtsite/index.html